Ön Tehlike Analizi Nedir ?

Ön Tehlike Analizi (ÖTA), HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sisteminin temel adımlarından biridir. HACCP sürecinde gerçekleştirilen bir ön aşamadır ve potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesini sağlar. ÖTA, işletmelerin üretim süreçlerindeki potansiyel tehlikeleri belirlemelerine yardımcı olur ve HACCP sisteminin kurulmasına temel teşkil eder.

Ön Tehlike Analizi aşamaları şu şekildedir:

  1. Üretim Sürecinin Tanımlanması: İlk adımda, işletmenin üretim veya hizmet sağlama süreci ayrıntılı bir şekilde tanımlanır. Bu süreçlerde nelerin yapıldığı, hangi malzemelerin kullanıldığı, hangi adımların gerçekleştirildiği gibi bilgiler belirlenir.

  2. Tehlikelerin Belirlenmesi: Üretim sürecinde meydana gelebilecek potansiyel tehlikeler tanımlanır. Bu tehlikeler, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik olabilir. Örneğin, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bakteri üremesi, kimyasal kontaminasyon veya yabancı cisimlerin karışması gibi tehlikeler değerlendirilir.

  3. Tehlikelerin Değerlendirilmesi: Tanımlanan potansiyel tehlikelerin ne kadar ciddi olduğu ve olası etkileri değerlendirilir. Hangi tehlikelerin insan sağlığı veya ürün kalitesi üzerinde daha büyük risk taşıdığı belirlenir.

  4. Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (KKP): Tehlike analizi sonucunda, üretim sürecindeki kritik kontrol noktaları belirlenir. Bu aşamalar, tehlikelerin kontrol edilmesi ve önlenmesi için en kritik ve etkili yerlerdir.

Ön Tehlike Analizi, HACCP sistemi uygulamadan önce yapılan bir adımdır. Bu aşama, işletmelerin potansiyel tehlikeleri belirlemelerine ve gıda üretim veya hizmet süreçlerini gözden geçirmelerine yardımcı olur. Ön Tehlike Analizi sonucunda belirlenen kritik kontrol noktaları ve tehlikeler, HACCP sistemi kurulumunda daha ayrıntılı bir şekilde ele alınır ve kontrol önlemleri belirlenir. Bu sayede işletmeler, güvenli ve kaliteli üretim yapmayı sağlamak için gereken adımları atabilir.