Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda güvenliği sistemi, gıda güvenliğini sağlamak için üreticiler tarafından oluşturulan plan doğrultusunda tüm faaliyetlerin ve süreçlerin sistematik olarak uygulamasıdır. Gıda sektöründe bu uygulamalar kuruluşların üretime mahsus olan ürünü kendi kontrolüne aldığı noktadan, son ürün olarak tüketiciye sunduğu an’ a kadar olan tüm aşamaları ve süreçleri kapsamaktadır. Gıda kaynaklı tehlikelerin önlenmesi için temel yaklaşım, ham maddeden başlayarak gıda tüketimine kadar gıda zincirindeki her bir aşamanın dikkatle incelenmesini ve kontrol tedbirlerinin uygulanmasını gerekli kılar.

     Gıda üretimi yapan işletmeler, kaliteli ve insan sağlığına en üst seviye de katkı sağlamak amacıyla göz önünde bulundurduğu ISO 22000: 2005 / 2018 standardı gereği, ön koşul şartlarını yerine getirmeleri sonrasında, kalite yönetim ve gıda güvenliği sistemleri ile süreçlerini yönetmeye başladıkları zaman, ürettikleri ürünün arkasında durabilecek şartlara kavuşmuş olurlar.

     Gıda, pek çok fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik riskle karşı karşıya kaldığından dolayı gıda zincirinin bütün aşamalarında yeterli ve etkin kontrollerin sağlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle bu gözlem ve değerlendirmelerin yetkin ve ISO 22000 (gıda güvenliği yönetim sistemi) standardı hakkında bilgi sahibi personel tarafından yapılması uygulamaların etkinliği hususunda fark edilir seviyede olacaktır.

     ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi; gıda zincirinde yer alan yem üreticileri ile bitkisel ve hayvansal ürünlerin birincil üreticilerini, birincil ürünleri işleyen kuruluşları, birincil ürün ile işlenmiş ürünleri satış noktalarına veya tüketiciye taşıyan ve dağıtımını yapan kuruluşları, perakende satış yapan tüm noktaları ve gıda ambalajı, ekipmanı, temizlik ürünleri ile gıda katkı ve bileşen üreten kuruluşları kapsamaktadır. Bunlara ek olarak toplu yemek hizmeti veren kuruluşlar, oteller, yiyecek ve içecek işletmeleri gibi hizmet sağlayan kuruluşlarda gıda zinciri içinde yer almaktadır.
     Günümüzde güvenli gıda üretimi için hammaddeler, katkılar, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerin seçimi ve değerlendirmesini, işletmeye kabulünü, üretim aşamalarını, son muhafaza ve sevkiyat dahil olmak üzere kontrol altında tutan gıda güvenliği yönetim sisteminin gerekliliğinin ortaya çıkarmıştır.

     Üründe süreç hatalarından kaynaklanabilen, yok sayılamayacak risklerin odaklarını belirleyen, ürün kalitesini ve tüketici sağlığını güvenceye alan sistem temel hedeftir. Ürün, tasarım, üretim ve kalite kontrolde gıda güvenliği denetimleri, potansiyel tehlikeyi belirleyici ve çözümleyici rol oynamaktadır. Temelde ISO 22000 sadece gıda güvenliğini değil, duyusal ve besleyici kalitedeki artışı da sağlayıcı rol oynarken endüstriyel üretimde, servis ve hizmet uygulamalarında da kalite güvencesinin de temel ve vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nde üretim ve sonrasında herkese sorumluluk verilmekte ve daha çok katılım ile iyi bir motivasyon sağlanmaktadır. Ayrıca kaynaklar daha etkin kullanılıp, kayıplar azaltılarak verimlilik artırılmakta ve işletme toplam kalite sistemine doğru yönelebilmektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

 • Daha etkili ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlar.
 • Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını sağlar.
 • Müşteri sadakati ve memnuniyetini artırır.
 • Ön gereksinim programlarının sistematik yönetimi ve kontrolünü sağlar.
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma için potansiyel artışı görülür.
 • Şirketinize uluslararası kabul görmüş yöntemleri kazandırır
 • Tedarikçi ve hissedarlarınızın tehlike tetkiklerinize güvenmelerini sağlar.
 • Hesap verebilirlik ve sorumluluklara şeffaflık kazandırır.
 • Ürün geri dönüşü gibi hususların engellenmesi ile kalitesizlik maliyetlerinde düşüş sağlar.
 • Gıda endüstrisi zincirinin tüm halkaları arasında iletişimin desteklenmesi ve organizasyonunu sağlar.
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlar.
 • Kanunlara uyumluluğu sağlar.
 • Gıda güvenliğine gösterilen özenin müşterilere kanıtlanması ve pazar payının artırılmasına katkıda bulunur.
 • Tedarikçi olarak yurtdışı pazarlarda diğer kuruluşlarla uyum ve dış pazarda daha etkin pazarlama sağlar.

Gıda endüstrisinde yer alan veya bu endüstri ile uzak-yakın teması bulunan her kurum ve kuruluşun; ISO 22000 Standardı'nın taleplerini kısmen ya da tamamen uygulaması gerekir.

ISO 22000 belgesi tüm gıda zinciri içinde ekipman, paketleme malzemesi, temizlik maddeleri, katkı ve bileşen imalatçıları gibi ilişkili kurumları da kapsayan, uluslararası bir standarttır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için ISO 22000'in amacı gıda güvenliği ve emniyetini sağlamaktır.