Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda zincirinde yer alan herhangi bir kuruluşta, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini göstermek için gerekli olan sisteme denir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zincirinde herhangi bir şekilde yer alıp, sistemi uygulayarak, güvenli gıda üretmek isteyen boyutu her ne olursa olsun, her kuruluşta uygulanabilir.

Tüketicilerin uluslar arası standartlara uygun güvenilir, kaliteli ve sağlıklı ürünler temin etmelerini sağlamak için gıda güvenliği yönetim sistemlerİ oluşturulmuştur.